Cenník

Cenník za služby je orientačný.

Pre každého klienta cenu za komplexné spracovanie účtovníctva, miezd a personalistiky, a ostatných služieb zostavujeme individuálne, vždy čo najvýhodnejšie pre klienta , v závislosti od množstva spracovania dokladov, od rôznorodosti platcu jednotlivých daní klienta, od náročnosti a požiadaviek klienta. Výsledná cena je stanovená na základe vzájomnej dohody.

kontaktnom dotazníku Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

ÚČTOVNÍCTVO

právne subjekty – právnické osoby (s.r.o., a.s.):

 • spracovanie podvojného účtovníctva- neplatiteľ DPH : od 45,00 €UR / mesiac
 • spracovanie podvojného účtovníctva- platiteľ DPH : od 50,00 €UR / mesiac

 

samostatne zárobkovo-činné osoby – fyzické osoby – živnostníci:  

 • spracovanie jednoduchého účtovníctva- neplatiteľ DPH : od 30,00 €UR / mesiac
 • spracovanie jednoduchého účtovníctva- platiteľ DPH : od 35,00 €UR / mesiac

 

neziskové organizácie – právnické osoby:  

 • spracovanie podvojného účtovníctva- neplatiteľ DPH : od 37,00 €UR / mesiac
 • spracovanie podvojného účtovníctva- platiteľ DPH : od 42,00 €UR / mesiac

 

neziskové organizácie – fyzické osoby    

 • spracovanie jednoduchého účtovníctva- neplatiteľ DPH : od 32,00 €UR / mesiac
 • spracovanie jednoduchého účtovníctva- platiteľ DPH : od 36,00 €UR / mesiac

 

spracovanie účtovnej závierky pre právnické osoby (s.r.o., a.s.) zahŕňa:

 • Daňové priznanie právnických osôb
 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky k účtovnej závierke
 • Cena: od 85,00 €UR

 

spracovanie účtovnej závierky pre SZČO – fyzické osoby - živnostníkov zahŕňa:

 • Daňové priznanie fyzických osôb
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Cena : od 35,00 €UR

 

spracovanie účtovnej závierky pre neziskové organizácie - právnické osoby zahŕňa:

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • Súvaha ( UČ NUJ 1-01)
 • Výkaz ziskov a strát ( UČ NUJ 2-01)
 • Poznámky k účtovnej závierke
 • Cena : od 75,00 €UR

 

spracovanie účtovnej závierky pre neziskové organizácie – fyzické osoby zahŕňa:

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch (UČ NO 1-01)
 • Výkaz o majetku a záväzkoch (UČ NO 2-01)
 • Cena : od 40,00 €UR

 

poradenstvo – ekonomické, účtovné a daňové:

 • Cena : od 95,00 €UR / mesiac

 


MZDY a PERSONALISTIKA

právne subjekty – právnické osoby (s.r.o., a.s.):

 • hlavný pracovný pomer, vedenie personalistiky ,výpočet mzdy: od 7,00 €UR / 1 osoba/mesiac
 • vedľajší pracovný pomer, vedenie personalistiky ,výpočet mzdy: od 6,00 €UR / 1 osoba/mesiac

 

samostatne zárobkovo-činné osoby – fyzické osoby – živnostníci:  

 • hlavný pracovný pomer, vedenie personalistiky ,výpočet mzdy : od 6,00 €UR / 1 osoba/mesiac
 • vedľajší pracovný pomer, vedenie personalistiky ,výpočet mzdy : od 5,00 €UR / 1 osoba/mesiac

 

neziskové organizácie – právnické osoby:  

 • hlavný pracovný pomer, vedenie personalistiky ,výpočet mzdy : od 7,00 €UR / 1 osoba/mesiac
 • vedľajší pracovný pomer, vedenie personalistiky ,výpočet mzdy : od 6,00 €UR / 1 osoba/mesiac

 

neziskové organizácie – fyzické osoby:    

 • hlavný pracovný pomer, vedenie personalistiky ,výpočet mzdy : od 6,00 €UR / 1 osoba/mesiac
 • vedľajší pracovný pomer, vedenie personalistiky ,výpočet mzdy : od 5,00 €UR / 1 osoba/mesiac
 • poradenstvo – personálne a mzdové
 • Cena : od 55,00 €UR / mesiac 


Referencie

Našim službám môžete dôverovať

Viac

Dotazník

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru. Stačí vyplniť jednoduchý dotazník

Viac

Kontaktujte nás

Kancelária:
Záhradnícka 72, Bratislava
Slovenská republika

tel: + 421 905 973 450

Viac