Personalistika

Právne subjekty – právnické osoby (s.r.o., a.s.), a aj SZČO – podnikatelia živnostníci, neziskové organizácie:

 • dotazník pre vyplnenie personálnych údajov zamestnanca
 • zoznam pracovníkov
 • osobné údaje
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • prihlášky a odhlášky zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • pracovné zmluvy zamestnancov
 • dohody o prácach mimo pracovného pomeru zamestnancov
 • dohody o hmotnej zodpovednosti
 • dohoda o zrážkach zo mzdy
 • potvrdenie o príjme
 • vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36,ods.6 zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov
 • štatistiky
 • manažérske zostavy
 • finančné štatistiky

Referencie

Našim službám môžete dôverovať

Viac

Dotazník

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru. Stačí vyplniť jednoduchý dotazník

Viac

Kontaktujte nás

Kancelária:
Záhradnícka 72, Bratislava
Slovenská republika

tel: + 421 905 973 450

Viac