Mzdy

Právne subjekty – právnické osoby (s.r.o., a.s.), a aj SZČO – podnikatelia živnostníci, neziskové organizácie:

 • podľa podkladov vypracovanie miezd zamestnancom softwarom „OLYMP“
 • výplaty, výplatné pásky, výplatné listiny
 • rekapitulácia miezd podľa pracovníkov
 • rozúčtovanie mzdových nákladov
 • evidencia pracovnej doby
 • evidencia nemocí
 • potvrdenia na účely uplatnenia na nemocenskú dávku
 • podklady pre mesačný výkaz poistného:
  • odvody poistného, mesačne:

- Sociálna poisťovňa

- zdravotné poisťovne

- odvody poistného - rekapitulácie

 • odvod dane zo mzdy – Daňový úrad:
 • výkaz: Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§ 32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za uplynulý kalendárny mesiac (MF 025310/2011-721)
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • prevodné príkazy do banky – mesačné odvody poistného z miezd a netto výplaty zamestnancom
 • tvorba sociálneho fondu
 • dovolenky
 • čerpanie dovoleniek
 • rezervy za nevyčerpané dovolenky

Referencie

Našim službám môžete dôverovať

Viac

Dotazník

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru. Stačí vyplniť jednoduchý dotazník

Viac

Kontaktujte nás

Kancelária:
Záhradnícka 72, Bratislava
Slovenská republika

tel: + 421 905 973 450

Viac