Poradenstvo

pre právne subjekty – právnické osoby (s.r.o., a.s.), a aj SZČO – podnikatelia živnostníci, neziskové organizácie:

 • ekonomické a účtovné poradenstvo k daným otázkam každodennej praxe
 • daňové poradenstvo v oblasti daní a zákonov:
  • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
  • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
  • Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
  • Zákon č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov
  • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady
 • poradenstvo pri založení obchodných spoločností
 • zastupovanie klienta – daňovníka na Daňovom úrade na základe vzájomnej dohody
 • registrácia daňovníkov na Daňovom úrade k príslušným daniam
 • personálne a mzdové poradenstvo:
  • registrácia zamestnávateľov v Sociálnej poisťovni, v zdravotných poisťovniach
  • registrácia zamestnancov v Sociálnej poisťovni, v zdravotných poisťovniach
  • vhodný výber pracovných zmlúv a dohôd mimo pracovného pomeru 

Referencie

Našim službám môžete dôverovať

Viac

Dotazník

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru. Stačí vyplniť jednoduchý dotazník

Viac

Kontaktujte nás

Kancelária:
Záhradnícka 72, Bratislava
Slovenská republika

tel: + 421 905 973 450

Viac