Účtovníctvo

Právne subjekty – právnické osoby  (s.r.o., a.s.)

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva pomocou účtovného software „OMEGA“.

  • Zaúčtovanie dokladov klienta v súlade s účtovnou a daňovou legislatívou Zákona o účtovníctve , Zákona o daniach z príjmov, zákona o DPH 
  • Zaúčtovanie dokladov (tuzemsko, zahraničie):
FD Faktúry došlé – Evidencia záväzkov
FV Faktúry vyšlé – Evidencia pohľadávok
PD Pokladničné doklady – Evidencia pokladnice
BA Bankové výpisy z podnikateľských účtov
ID Interné doklady
EM Evidencia majetku firmy – odpisy
SKL Evidencia skladového hospodárstva
  • Hlavné výstupné zostavy: 

Účtovný denník

Hlavná kniha

Predvaha

Obratová predvaha

SZČO- fyzické osoby – živnostníci

Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva pomocou účtovného software „ALFA“.

  • Zaúčtovanie dokladov klienta v súlade s účtovnou a daňovou legislatívou Zákona o účtovníctve , Zákona o daniach z príjmov, Zákona o DPH 
  • Zaúčtovanie dokladov (tuzemsko, zahraničie):
FD Faktúry došlé – Evidencia záväzkov
FV Faktúry vyšlé – Evidencia pohľadávok
PD Pokladničné doklady – Evidencia pokladnice
BA Bankové výpisy z podnikateľských účtov
ID Interné doklady
EM Evidencia majetku firmy – odpisy
SKL Evidencia skladového hospodárstva
  • Hlavné výstupné zostavy:
Peňažný denník

Referencie

Našim službám môžete dôverovať

Viac

Dotazník

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru. Stačí vyplniť jednoduchý dotazník

Viac

Kontaktujte nás

Kancelária:
Záhradnícka 72, Bratislava
Slovenská republika

tel: + 421 905 973 450

Viac