Linky

Google vyhľadávač http://www.google.sk/
Obchodný register v SR http://www.orsk.sk/
Živnostenský register http://www.zrsr.sk/
Obvodný úrad – odbor živnostenského podnikania http://www.statnasprava.sk/sk/stsp/adresar.nsf/i/13583
Register občianskych združení v SR http://portal.ives.sk/registre/hladatOZ.do?action=show&;formular=ico
Daňový úrad SR http://www.drsr.sk/wps/portal
Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk/
Zoznam bánk v SR http://banky.sk/
Štatistický úrad SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4
Intrastat https://intrastat.colnasprava.sk/
Sociálna poisťovňa http://www.socpoist.sk/
Všeobecná zdravotná poisťovňa http://www.vszp.sk/
Dôvera – zdravotná poisťovňa http://www.dovera.sk/
UNION-zdravotná poisťovňa http://www.unionzp.sk/
Zbierka zákonov SR http://www.zbierka.sk/
Natankuj.sk- ceny PHM http://natankuj.sme.sk/
Ekonomické a daňové informácie http://www.zervan.sk/
Hospodárske noviny http://hnonline.sk/
Financie -dane, banky, sporenie http://www.finance.sk/
Peniaze – peniaze, dane, mzdy http://www.peniaze.sk/
Podnikám.sk-SZČO-FO-živnostníci http://www.podnikam.webnoviny.sk/
Portál Európskej únie http://europa.eu/index_sk.htm
€URO i-portál Edis http://www.edis.sk/index/index.php
Fond sociálneho rozvoja http://www.fsr.gov.sk/
Sociálna implementačná agentúra http://www.sia.gov.sk/
Európsky sociálny fond http://www.esf.gov.sk/
Centrálny koordinačný orgán-programovanie využívania fondov EU http://www.nsrr.sk/
Agentúra MŠ vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU http://www.asfeu.sk/agentura/
Slovenská inovačná a energetická agentúra http://www.siea.sk/
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania http://www.nadsme.sk/
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu http://www.sario.sk/
Slovenská agentúra pre cestovný ruch http://www.sacr.sk/
Operačný program MŽP SR http://www.opzp.sk/
Operačný program doprava http://www.mdpt-opd.sk/
Operačný program informatizácia spoločnosti http://www.opis.gov.sk/

Referencie

Našim službám môžete dôverovať

Viac

Dotazník

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru. Stačí vyplniť jednoduchý dotazník

Viac

Kontaktujte nás

Kancelária:
Záhradnícka 72, Bratislava
Slovenská republika

tel: + 421 905 973 450

Viac